• slide


Statistički izvještaji koji se predaju u zavodu za statistiku na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou u mnogome oduzimaju dosta vremena, pa smo se potrudili da ga implementiramo u sam modul zarada u dijelu kadrovska služba, kako bismo ubrzali izradu traženih izvještaja uz dodatne podatke koje moramo unijeti za svakog radnika. Vrlo često dolazi do izmjene, a najčešće dopune ovih izvještaja koje dobijamo od strane statističkog zavoda za zahtjevom da se dopune i dostave na vrijeme.