Modul B2B je namjenjen prodaji fizičkim licima preko interneta ili popularno Webshop omogućava vezu WordPress plugina woocommerce sa prokontikom putem web servisa za aktikle koji se označe kao internet prodaja. Svi označeni artikli se automatski asihorno dodaju na webshop, zatim se artikli flitriraju u grupe i podgrupe artikala, automatski se osvježava promjenu cijene i stanja zaliha. Same slike i dizaj se radi u WordPressu. U zadnje vrijeme ovaj modul se sve više koriste u maloprodajnim objektima gdje je prodaja putem interneta u porastu. Svaki artikal se može označiti kao Novi ili Akcija pri čemu se ovi artikli izdvajaju od ostalih i uglavnom se nalaze na početnoj stranici webshopa.


Specifičnosti modula

veze

Najunačajniji klijenti

veze s


Neke informacije

Detalji o modulu

 • Razvoj

  2018

 • Broj komintenata

  4

 • Broj korisnika

  35

 • Cijena

  3.900 KM

Naše cijene

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP OSNOVNI

Detaljno

KNJIGOVODSTVENI BIRO

Detaljno

RESTORANSKO POSLOVANJE

Detaljno

PRAĆENJE CARINSKOG SKLADIŠTA – LOHN POSLOVI

Detaljno

VOĐENJE SERVISA

Detaljno

FINANSIJE

Detaljno

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP PROŠIRENI

Detaljno

FINANSIJE, PLATE, OSNOVNA SREDSTVA, ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO, PROIZVODNJA

Detaljno

FINANSIJE, PLATE, OSNOVNA SREDSTVA, ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Detaljno

OSNOVNA SREDSTVA

Detaljno

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP NAPREDNI

Detaljno

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – MP OSNOVNI

Detaljno

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – MP i VP

Detaljno

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – PROIZVODNJA

Detaljno