EastCode d.o.o. je preduzeće za informatički Inženjering i automatiku. Osnovano je 11. aprila 2001. godine sa ciljem razvoja IT tehnologija za poslovni sektor, kao i za informatičku podršku u poslovnom sektoru.
Uspješan i stabilan razvoj firme praćen jačanjem imidža prepoznatljivog po primjeni visokih standarda u poslovanju i primjeni tehnologija, dokaz je naše upornosti i uspješnosti u provođenju naših ciljeva.
Naš najveći brend je poslovno knjigovodstveni program PROKONTIK, pri čemu je ova stranica u potpunosti posvećena sektoru koji se bavi razvojem i podrškom za naše korisnike.
Prokontik je programska aplikacija namijenjena za trgovačke, proizvodne i sve firme koje u okviru svoje djelatnosti pored maloprodaje, imaju i veleprodaju. Bitno je napomenuti da u pozadini aplikacije stoji Microsoft SQL Server, jedna od vodećih tehnologija u svijetu za baze podataka.

Glavna namjena programa je praćenje prometa robe u veleprodajnim i maloprodajnim objektima, od nabavke robe do prodaje robe, te dobijanja niza informacija potrebnih organima upravljanja za donošenje kvalitetnih i ispravnih odluka.
Programu su pridodati moduli za finansije, kao i za plate (osnovna sredstva, fakturisanje komunalnih usluga, proizvodnja, …)
Prilikom pravljenja programa vođeno je računa da forme budu pregledne i istog formata, da bi pravljenje različitih dokumenata bilo što jednostavnije krajnjim korisnicima.

  • slide
  • slide

Naša misija i vrijednosti

Šta mi to radimo i o čemu vodimo posebnu pažnju?


Usredsređenost na kupca, tj. razumijevanje njihovih sadašnjih i budućih potreba, ispunjavanje njihovih zahtjeva i težnja za prevazilaženjem njihovih očekivanja, jedna je od naših vodilja. Postavljanjem jasnih ciljeva i vrijednosti, uz kontinuiran napredak i edukaciju zaposlenih, te razvoj međusobnog povjerenja i poštovanja su naši osnovni principi rada.

sign Miroslav Matić Osnivač & Generalni direktor

Komitenata

0 +

Korisnika

0 +

PROJEKATA

0 +

Članova tima

0 +