Robno materijalno VP Osnovni paket

1.199 KM

Najprodavaniji modul

 • Jednostavan i priagođen korisniku
 • Prilagođen domaćem tržištu
 • Praćenje promjena u zakonu
 • Podrška 24/7
 • Obuka i podrška uključena 3 mjeseca
 • Provjereno i domaće
 • Elektronski KIF i KUF
 • Izvještaji tabelarno i grafički
 • Mogućnost učitavanja dokumenata iz raznih formata
 • Direktna veza sa webshopom
 • Naručivanjem putem B2B aplikacije i android aplikacije
 • Automatsko kontiranje svih robnih dokumenata u finansije na osnovu definisanih shema

Restoransko poslovanje

899 KM

SAMO DANAS

 • Tač kasa sa pripremljenim slikama
 • Knjiga kuhinje
 • Knjiga šanka
 • Knjiga utroška materijala
 • Praćenje prometa po stolovima
 • Obuka i podrška uključeni 3 mjeseca
 • Provjereno i domaće
 • Porudžbe od gostiju putem telefona ili tableta
 • Automatsko knjiženje proizvodnje
 • Mogućnost praćenja pazara po konobarima

Robno materjalno MP - Kasa

999 KM

DO 3 KASE

 • Tač kasa sa grupama proizvoda
 • Omogućen rad sa udaljene lokacije
 • Off line kasa - radi i kada server nije dostupan
 • Automatski prenos iz veleprodaje ako postoji veleprodaja
 • Podržani fiskalni printeri svih proizvođača
 • Provjereno i domaće
 • Pračenje potrošačke kartice
 • Unos pomoću barcoda
 • Mogućnost štampe sa više radnih mjesta na jedan fiskalni uređaj

MODULKRATAK OPISCIJENA BEZ PDV-A
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP OSNOVNI PAKETSvi potrebni zakonski propisani dokumenti sa pripadajućim izvjštajima1.200,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP PROŠIRENI PAKET Automatske narudžbe na osnovu minimuma, optimuma i maksimujma zaliha , opširne analize koja omogućuje kreiranje velikog broja izvještaji tzv cub ili kocka2.000,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP NAPREDNI PAKET Pored ostalog sto imaju prethodna dva modula ovaj modul ima opcije planiranja, podsjetnika, CRM - upravljanje odnosima sa kupcima3.000,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – MP OSNOVNIIzdavanje gotovinskih kasa računa sa mogućnošću izbora načina plaćanja i slanja istog na fiskalni račun svih sertifikovanih proizvođača fiskalnih uređaja1000,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – MP i VPMogućnost povezanih magacin, tako sto je magacin MP zalihe nula, nudi količine sa VP i na kraju radnog dana se kreira automatska prenosnica.1.500,00 KM
FINANSIJEGlavna knjiga, blagajna, izrada Pdv prijava sa mnogo automatizovanih procesa koji skraćuju vrijeme 1000,00 KM
OSNOVNA SREDSTVAMogućnost obračuna računovodstvene i poreske amortizacije osnovnog sredstva.1000,00 KM
PLATEPodržava sve vrste unosa rada i načine obračuna po radnim satima i koeficientu kao i statističke podatke o zaposlenim1000,00KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – PROIZVODNJAOsnovni dokument u proizvodnji je Radni nalog za koji je vezana jedna ili više izdatnica materijala ili utrošaka (veza je noramtiv), zatim se kreira Kalkulacija gotovog proizvoda i predatnica gotovog proizvoda i sve to na jedan "klik"1000,00 KM
VOĐENJE SERVISAZa razne vrste servisa jednostavno, a opet detaljna mogućnost praćenje radnih naloga700,00KM
PRAĆENJE CARINSKOG SKLADIŠTA – LOHN POSLOVIUvoz radi izvoza praćenje kompletnog procesa sa svim zakonskim regulativama5.000,00 KM
FINANSIJE, PLATE, OSNOVNA SREDSTVA, ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO, PROIZVODNJAKompletan paket sa svim modulima koji su usko vezani (npr. automatsko knjiženje robnih dokumenata u Glavnu knjigu), a po potrebi mogu se uraditi i ručne korekcije, kao i knjiženje i veza dokumenata iz proizvodnje sa trgovinom.4.500,00 KM
FINANSIJE, PLATE, OSNOVNA SREDSTVA, ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVOKompletan paket sa svim modulima koji su usko vezani (npr. automatsko knjiženje robnih dokumenata u Glavnu knjigu), a po potrebi mogu se uraditi i ručne korekcije4.000,00 KM
PARTNERIMogućnost vođena finansijskih kartica bez poznavanja kontnog okvira.300,00 KM
RESTORANSKO POSLOVANJEPrilagođeno ugostiteljima, kasa na dorir sa slikama, svi zakonski dokumenti pripremljni nakon zaključivanja kase1.800,00KM
KNJIGOVODSTVENI BIRO Kompletan paket za knjigovodstvene biroe prilagođen njihovim potrebama i specifičnostima rada biroa3.900,00 KM

Cjenovnik usluga

U sljedećoj tabeli prikazane su cijene usluga za klijente koji nisu VIP korisnici ili VIP Partneri, odnosno nemaju ugovor o održavanju. Cijene su izražene u Konvertibilnim Markama, na koje se obračunava PDV ( stopa 17%):

Cjenovnik licenci podrške

U mogućnosti smo da Vam ponudimo naše usluge, podijeljene na posebne pakete usluga i koje možete vidjeti u priloženoj tabeli.
Odabirom željenog paketa usluga, takođe stičete status VIP korisnika, dok zaključivanjem ugovora o održavanju stičete status VIP partnera u kom slučaju smo u mogućnosti da Vam kreiramo posebne pakete usluga u okviru navedenih usluga, kao i posebne popuste i akcije na ostale proizvode iz našeg prodajnog takođe te i proizvodnog asortimana

Ukoliko ipak ne odaberete neki od ponuđenih paketa usluga održavanja, nakon isteka perioda od 6 mjeseci za svaku intervenciju primjenjujemo opšte važeće tarife za naše usluge, a prema stavkama:

 • Cijena po satu/utrošeno vrijeme

 • Cijena po satu-teren/utrošeno vrijeme

 • VELIKA PAŽNJA SE POSVEĆUJE KVALITETU OBUKE

  Dobro obučen korisnik koji na optimalan način koristi program sa svim njegovim prednostima je zadvoljan korisnik.

  30 KM
 • PRAĆENJE I ANALIZA PODRŠKE PUTEM TIKETA

  Radi transparentnosti prijave zahtjeva za podrškom koristimo univerzalan i provjeren sistem tiketa

  30 KM
 • KONSTANTAN RAZVOJ I OPTIMIZACIJA

  Bez konstantnog razvoja nema ni dobrog proizvoda, sam razvoj i dorade često iniciraju sami korisnici.

  50 KM
 • PODRŠKA 24/7

  Brza i kvalitetna podrška u svakom trenutku nam je omogućila da imamo zadovoljne korisnike koji nas rado preporučuju.

  30 KM

Više informacija o paketima

Kontaktirajte nas za više informacija o paketima Prokontika

Prokontik je modular i svi moduli mogu zasebno raditi, lako se dodaju u povezan sistem.

Kontaktirajte nas!