Android aplikacija online ili offline režim rada povezan sa poslovno knjigovodstvenim programom Prokontik, gdje imamo trenutan uvid u trentne finansije, trenutno stanje robe kao i mogućnost kreiranja svih bilansnih i van bilansnih dokumenata u online i offline režimu u zavisnosti da li imamo internet konekciju u trenutku korištenja aplikacije. Aplikacija podržava i rabatne šeme po kupcima i grupama artikala.

Magacinsko poslovanje je posebna opcija koja ima mogućnost potvrde unosa artikla od strane magacionera putema barkoda (najbrži način) ili unosom šifre ili naziva artikla. Tačnos unosa robe se markira raznim bojama kao lak uvid u mogućnost kompletne isporuke ili se radi o djelimičnoj isporuci tražene robe zbog nedostatka robe na zalihama.

Mogućnost lakog popisa robe i uvida u trenutno stanje robe bez štampanja i unosa velikih količina nepotrebnih podataka.