2001.

EASTCODE

Osnivanje kompanije EastCode d.o.o.

EastCode je preduze­će za informatički in­že­­nje­ring i automatiku. Osnovano je 11. 04. 2001. go­dine sa ciljem razvoja softverskih rješenja za poslovni sektor, kao i za prodaju informatičke opreme, pravnim i fizičkim licima. Kroz konstantan rad na razvoju usluga i proširenja asortimana IT opreme, svojim korisnicima omogućavamo kontinuirano unapređenje poslovanja, a kroz unapređenje podrške i konsalting usluga razvijamo stabilne i dugoročne poslovne veze uz primjenu našeg mota: " Obezbijedite IT rješenja i podršku na jednom mjestu ".

2006.

PROKONTIK

Naš proizvod Prokontik

Prokontik je nastao kao odgovor za sve veću postojeću potražnju kupaca. On predstavlja modularan paket, čime je omogućeno da svaki korisnik koristi samo one module koji su mu zaista potrebni, time ulažući optimalna sredstva u svom preduzeću. Prednost modularnog sistema je u tome što je lako nadogradiv. Korisnik na početku kupuje module koji su mu potrebni, a kako se poslovanje povećava, nastaje potrebe za proširenjem informacionog sistema, tako da se dokupljuju i novi moduli. Modul se uklapa u jednu cjelinu, prateći ista pravila u načinu rada, tako da se korisnik uvijek nalazi u poznatom okruženju i vrlo lako savladava nove operacije.

2015.

aPROKOTINK

Aplikacija aProkontik

Da bismo unaprijedili već dosadašnji način poslovanja, naš stručni tim došao je do inovativnog rješenja i kreirao aProkontik aplikaciju. Zahvaljujući našoj aplikaciji, uvijek ćete imati pristup vašoj knjigovodstvenoj bazi. Data aplikacija radi na android operativnom sistemu i omogućava lakše poslovanje komercijalista na terenu. Naša glavna vizija je zadovoljan klijent, koji svoje poslovne procese uspješno vodi i kontroliše uz primjenu najsavremenijih IT rješenja, a koja su prilagođena upravo njegovim potrebama.

2019.

TIKETING

Novi sistem komunikacije sa korisnicima - Tiketing sistem

Za lakše prijavljivanje poteškoća u radu, 2019. godine uveden je Ticketing sistem kontrole aplikacija. Naš prioritet je da korisnicima obezbijedimo što bržu i kvalitetniju podršku. Zahvaljujući Ticketingu, klijent u bilo kojem momentu i sa bilo kojeg mjesta može da prijavi zahtjev za intervencijom i provjeri u kojoj fazi se nalazi njegov zahtjev. Spajanjem dugogodišnjih iskustava kreirali smo niz rješenja koja su pomogla našim korisnicima u svim sferama finansijskog i robnog poslovanja. Uspješan i stabilan razvoj firme praćen jačanjem imidža, prepoznatljivog po primjeni visokih standarda u poslovanju i primjeni tehnologija kao i ovaj sistem za komunikaciju sa podrškom za Prokontik, dokaz je naše upornosti i uspješnosti u provođenju naših ciljeva.


Trebate više informacija?

Uvijek smo vrlo rado spremni da Vam pružimo pomoć.

Informacije o nama