Robno materijalno VP Osnovni

1.199 KM

Najprodavaniji modul

 • Jednostavan i priagođen korisniku
 • Prilagođen domaćem tržištu
 • Praćenje promjena u zakonu
 • Podrška 24/7
 • Obuka i podrška uključena 3 mjeseca
 • Provjereno i domaće
 • Elektronski KIF i KUF
 • Izvještaji tabelarno i grafički
 • Mogućnost učitavanja dokumenata iz raznih formata
 • Direktna veza sa webshopom
 • Naručivanjem putem B2B aplikacije i android aplikacije
 • Automatsko kontiranje svih robnih dokumenata u finansije na osnovu definisanih shema

Restoransko poslovanje

899 KM

SAMO DANAS

 • Tač kasa sa pripremljenim slikama
 • Knjiga kuhinje
 • Knjiga šanka
 • Knjiga utroška materijala
 • Praćenje prometa po stolovima
 • Obuka i podrška uključeni 3 mjeseca
 • Provjereno i domaće
 • Porudžbe od gostiju putem telefona ili tableta
 • Automatsko knjiženje proizvodnje
 • Mogućnost praćenja pazara po konobarima

Robno materjalno MP - Kasa

999 KM

DO 3 KASE

 • Tač kasa sa grupama proizvoda
 • Omogućen rad sa udaljene lokacije
 • Off line kasa - radi i kada server nije dostupan
 • Automatski prenos iz veleprodaje ako postoji veleprodaja
 • Podržani fiskalni printeri svih proizvođača
 • Provjereno i domaće
 • Pračenje potrošačke kartice
 • Unos pomoću barcoda
 • Mogućnost štampe sa više radnih mjesta na jedan fiskalni uređaj

MODULCIJENACIJENA sa PDV-om
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP OSNOVNIod 1.200,00 KM1.404,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP PROŠIRENI (automatske narudžbe, opširne analize)od 2.000,00 KM2.340,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – VP NAPREDNI (autom.narudžbe, analize, planovi, podsjetnici, crm)od 3.000,00 KM3.510,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – MP OSNOVNIod 1000,00 KM1170,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – MP i VPod 1.500,00 KM1.755,00 KM
FINANSIJEod 1000,00 KM1170,00 KM
OSNOVNA SREDSTVAod 1000,00 KM1170,00 KM
PLATEod 1000,00 KM1170,00 KM
ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO – PROIZVODNJAod 1.000,00 KM1.170,00 KM
VOĐENJE SERVISAod 700,00 KM819,00 KM
PRAĆENJE CARINSKOG SKLADIŠTA – LOHN POSLOVIod 5.000,00 KM5.850,00 KM
FINANSIJE, PLATE, OSNOVNA SREDSTVA, ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO, PROIZVODNJAod 4.500,00 KM5.265,00 KM
FINANSIJE, PLATE, OSNOVNA SREDSTVA, ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVOod 3.000,00 KM3.510,00 KM
PARTNERIod 300,00 KM351,00 KM
RESTORANSKO POSLOVANJEod 1.800,00 KM2.106,00 KM

Cjenovnik usluga

U sljedećoj tabeli prikazane su cijene usluga za klijente koji nisu VIP korisnici ili VIP Partneri, odnosno nemaju ugovor o održavanju. Cijene su izražene u Konvertibilnim Markama, na koje se obračunava PDV ( stopa 17%):

Cjenovnik licenci podrške

U mogućnosti smo da Vam ponudimo naše usluge, podijeljene na posebne pakete usluga i koje možete vidjeti u priloženoj tabeli.
Odabirom željenog paketa usluga, takođe stičete status VIP korisnika, dok zaključivanjem ugovora o održavanju stičete status VIP partnera u kom slučaju smo u mogućnosti da Vam kreiramo posebne pakete usluga u okviru navedenih usluga, kao i posebne popuste i akcije na ostale proizvode iz našeg prodajnog takođe te i proizvodnog asortimana

Ukoliko ipak ne odaberete neki od ponuđenih paketa usluga održavanja, nakon isteka perioda od 6 mjeseci za svaku intervenciju primjenjujemo opšte važeće tarife za naše usluge, a prema stavkama:

 • Cijena po satu/utrošeno vrijeme

 • Cijena po satu-teren/utrošeno vrijeme

 • VELIKA PAŽNJA SE POSVEĆUJE KVALITETU OBUKE

  Dobro obučen korisnik koji na optimalan način koristi program sa svim njegovim prednostima je zadvoljan korisnik.

  30 KM
 • PRAĆENJE I ANALIZA PODRŠKE PUTEM TIKETA

  Radi transparentnosti prijave zahtjeva za podrškom koristimo univerzalan i provjeren sistem tiketa

  30 KM
 • KONSTANTAN RAZVOJ I OPTIMIZACIJA

  Bez konstantnog razvoja nema ni dobrog proizvoda, sam razvoj i dorade često iniciraju sami korisnici.

  50 KM
 • PODRŠKA 24/7

  Brza i kvalitetna podrška u svakom trenutku nam je omogućila da imamo zadovoljne korisnike koji nas rado preporučuju.

  30 KM

Više informacija o paketima

Kontaktirajte nas za više informacija o paketima Prokontika

Prokontik je modular i svi moduli mogu zasebno raditi, lako se dodaju u povezan sistem.

Kontaktirajte nas!