Podržava sve načine obračuna zarada za sve vrste rada i sve specifične branše, kao što je obućarstvo. Za sam obračunski period, mogu se koristiti podaci iz prethodnog obračunskog perioda kao podloga za izmjenu podataka po potrebi za tekući obračunski period. Nakon obračuna, slanje u pdv formatu instrukcija za plaćanje obaveza, kao i prilagođena štampa uplatnica na matrične štampače.


Specifičnosti modula:

Veza sa najpoznatijim Erp-om SAP, slanje obračuna obaveza i troškova u zadanom formatu koji se učitava u SAP, automatsko slanje platnih listića na mail, učitavanje radnih sati iz šihterica, što u mnogome skraćuje vrijeme rada obračuna.

Najznačajniji klijenti:

Grave osiguranje a.d.;
Kolektor d.o.o.;
Mahle d.o.o.;
Sanino d.o.o.;
Marketi Đurić d.o.o.;
JU Dom zdravlja Srbac;
Euro Spektar d.o.o.;
Zavod za medicinu rada i sporta,...


Neke informacije

DETALJI O MODULU

 • Godina razvoja:

  2011.

 • Broj komitenata:

  130

 • Broj korisnika:

  150

 • Cijena modula:

  1.000,00 KM

Naše cijene