Mogućnost automatskog kreiranja narudžbi prema dobavljačima na osnovu minimuma, optimuma ili maksimuma zaliha za dati period, pri čemu nam kreirana narudžba koristi kao podloga za kalkulaciju ili kao kontrola, prilikom prijema robe u skladište putem data kolektora, čime se povećava brzina prijema i tačnost unesenih podataka.


Specifičnosti modula:

Specifičnosti su mogućnost kreiranja velikog broja ukrštenih izvještaja i poređenje sa prethodnim godinama poslovanja tzv. Cube ili Kocka.

Najznačajniji klijenti:

OGNJIŠTE d.o.o. - prodaja svježeg mesa i proizvodnja mesnih prerađevina;

Color Vision d.o.o. - veleprodaja boja i lakova;

Bawariamed d.o.o. - prodaja medicinske opreme,...


Neke informacije

Detalji o modulu

 • Godina razvoja:

  2010.

 • Broj komitenata:

  150

 • Broj korisnika:

  195

 • Cijena:

  2.000 KM

Naše cijene