Modul finansije sadrži sve glavne i pomoćne knjige sa svim neophodnim izvještajima, gdje je Glavna knjiga osnovna forma od koje sve nastaje automatski, s tim što se od blagajne automatski kreira nalog blagajne u Glavnu knjigu. Unošenjem naloga troškova automatski se kreira i Knjiga ulaznih faktura, a od robnih dokumenata se automatski kreiraju odgovarajući nalozi bez ikakve intervencije knjigovođe. Automatsko popunjavanje i izračunavanje bilansa stanja, bilansa uspjeha kao i nota jedna je od brojnih automatizovanih radnji u modulu Finansije.


Specifičnosti modula:

Od automatizovanih procesa napomenuli bismo automatsko učitavanje izvoda, gdje je prethodno nephodno da se dodjele banke, tj. žiro računi komitentima i modul sam kreira nalog, izvod za datu banku pri čemu knjiži kupce, dobavljače, troškove i analitički zatvara konto izabrane banke. Automatsko kreiranje PDV prijave kao i slanje elektronske evidencije kif-a i kuf-a

Najznačajniji klijenti:

Biro RV kont 400 komitenata;
Biro Prokontik 60 komitenata; Ustanova za predškolsko vaspitanje Banja Luka i Prijedor;
Compex d.o.o.;
Bawariamed d.o.o.;
Co Medprom;
EastCode d.o.o.;
Cromex d.o.o.;
JU Zavod za medicinu rada i sporta; JU Agencija za ekologiju;
Dos Elektro d.o.o.;
Antenal d.o.o.;
Kraš d.o.o.;
Rapido d.o.o., ...


Neke informacije

DETALJI O MODULU

 • Godina razvoja:

  2010.

 • Broj komitenata:

  150

 • Broj korisnika:

  210

 • Cijena:

  1.000,00 KM

Naše cijene