Podržava sve načine obračuna zarada za sve vrste rada i sve specifične branše kako sto je obućarstvo. Za sam obračunski period mogu se koristiti podaci iz prethodnog obračunskog perioda kao podloga za izmjenu podataka po potrebi za tekući obračunski period. Nakon obračuna slanje u pdv formatu instrukcija za plaćanje obaveza kao i prilagođena štampa uplatnica na matrične štampače.


Specifičnosti modula

Veza sa najpoznatijim Erp-om SAP slanje obračuna obaveza i troškova u zadanom formatu koji se učitava u SAP, automatsko slanje platnih listića na mail, učitavanje radnih sati iz šihterica, što u mnogome skraćuje vreme rada obračuna.

Najunačajniji klijenti

Grave osiguranje a.d., Kolektor d.o.o., Mahle d.o.o., Sanino d.o.o., Marketi Đurić d.o.o., JU Dom zdravlja Srbac, Euro Spektar d.o.o., Zavod za medicinu rada i sporta,....


Neke informacije

DETALJI O MODULU

 • Godina razvoja

  2011

 • Komintenata

  130

 • Korisnika

  150

 • Cijena modula

  1.000,00 KM

Naše cijene