Modul restoransko poslovanje je prilagođen ugostiteljima koji se bave proizvodnjom i prodajom hrane (restorani, picerije, pečenjare, usluga keteringa, brza hrana - HOREKA) gdje su prioriteti brza usluga, lako izdavanje računa (tač kasa sa već pripremljenim slikama proizvoda), automatsko kreiranje zakonski propisanih dokumenata koji su specifični u ugostiteljstvu (knjiga kuhinje, knjiga šanka, knjiga utroška materijala) kao i automatska izrada robnomaterijalnih dokumenata koji prate nabavku i prodaju trgovačke robe i gotovih proizvoda. Veoma bitna funkcija u ovom modulu je veza između konobara i kuhinje gdje kuhinja dobija nalog za pripremu jela, a kada se završi priprema jela konobaru stiže poruka o specifikaciji jela i broju stola za koga je jelo pripremljeno. Veoma korisna opcija je i automatska priprema narudžbi prema dobavljačima na jedan "klik" gdje program na osnovu optimalnih zaliha i porudžbi korisnika, izuzetno korisno kod ketering usluge gdje je unapred poznata porudžba jela za naredni dan.


Specifičnosti modula:

Kao specifičnost bi trebalo istaknuti tač kasu gdje su artikli podjeljeni po grupama sa pripadajućim slikama, a sama specifičnost Prokontik modula restoranskog poslovanja je grupa najčešće korištenih artikala u cilju što lakšeg unosa stavki i kreiranja računa.

Najveći klijenti:

Grand Hotel;
Hotel Tesla;
Marcello pekara i restoran;
Picerija Tamaris;
Zlatna Kruna;
Restoran Fortuna;
Kafe bar Hart;
Kafe bar Krojačnica;
Bakina Tajna;
Čova buraz;
Klas 90;
Pekara Sunce;
Pansion Nana;
Restoran Trezor,
Hotel Grand Co,...


Neke informacije

Detalji o modulu

 • Godina razvoja:

  2010.

 • Broj komitenata:

  20

 • Broj korisnika:

  95

 • Cijena:

  1800 KM

Naše cijene