Lohn poslovi predstavljaju poseban oblik postupka unutarnje obrade, koji se vrši na
temelju ugovora i odobrenja carinskog organa, pri čemu se ostvaruje pravo uvoza bez plaćanja carine i ulaznog pdv-a, radi procesa njihove obrade i ponovnog izvoza iste u obrađenom stanju. Posebno treba navesti da će u najvećem broju slučajeva, kod Lohn poslova, biti riječ o prometu usluga.
Ovaj postupak prate određene, vrlo stroge procedure, jer je riječ o robi na koju nisu plaćene dažbine gdje se prate količine i iznosi u domaćoj i stranoj valuti, te tarifni brojevi svakog artikla pri čemu se kontrolišu utrošci i normativi samih dorada.


Specifičnosti modula:

Modul tačno prati propisane procedure i nudi sve potrebne izvještaje sa svim relevantnim podacima prilikom uvoza, a posebno prilikom obrade dokumenata za izvoz na raznim jezicima i u raznim monetama.

Najznačajniji klijenti:

Co Medprom d.o.o. - veledrogerija; Sanino d.o.o. - obućarska industrija.


Neke informacije

DETALJI O MODULU

 • Godina razvoja:

  2006.

 • Broj klijenata:

  2

 • Broj korisnika:

  4

 • Cijena:

  5000 KM

Naše cijene