Vođenje evidencije sitnog alata i inventara, kao i osnovnih sredstava, te obračun knjigovodstvene i poreske amortizacije prema pripadajućim stopama može se vršiti u bilo kom trenutku, na mjesečnom ili godišnjem nivou. Mogućnost definisanja lokacije i pripadnosti omogućava jednostavan godišnji popis sitnog inventara i alata.


Specifičnosti modula:

Mogućnost automatskog kreiranja naloga u finansijama.

Najznačajniji klijenti:

Aerodrom Republike Srpske;
Termo Klima d.o.o.;
Bobana transporti d.o.o.;
Univerzitet za poslovne studije; Agro plus;
Bis Astra;
AN-GO Frigo d.o.o.;
Compex d.o.o.


Neke informacije

Detalji o modulu

 • Godina razvoja:

  2011.

 • Broj klijenata:

  60

 • Broj korisnika:

  70

 • Cijena:

  1.000 KM

Na[e cijene